Fizik Tedavinin Sağlık Literatüründeki Önemi

Home / Fizik Tedavi Genel / Fizik Tedavinin Sağlık Literatüründeki Önemi
Fizik Tedavinin Sağlık Literatüründeki Önemi

Fizyoterapi olarak da anılan fizik tedavi aslında binlerce yıldır uygulanan bir tedavi yöntemi. Çeşitli sakatlıklar veya fonksiyon bozukluklarının giderilmesi ya da en az indirilmesi amacıyla uygulanan fizyoterapi, sağlık literatüründe de önemli bir yere sahip. Bu içeriğimizde fizyoterapinin kısaca tarihi ve fizik tedavinin ilişkili olduğu diğer tıp alanları konularına değineceğiz.

 

Fizyoterapinin Tarihi

Fizyoterapinin tarihi ele alınacak olursa, temellerinin Antik Yunan dönemimde Hipokrat’ın da öncülüğü ile atılmış olduğunu ve meslek olarak kabul edilmeye o dönemlerden itibaren başlandığını ifade edebiliriz.

Bilindiği üzere Hipokrat, vücutta bulunan motor fonksiyonlarının korunması ve iyileştirilmesi adına, çeşitli masaj uygulamalarını bir terapi yöntemi olarak kullanıyordu. O dönemlerden bu güne kadar önemini neredeyse hiç yitirmeyen fizyoterapinin, günümüzde zaman zaman masaj ile karıştırılsa da aslında masajın çok daha ötesinde tekniklerden oluşan ve gerçek iyileştirme sunan bir tedavi uygulaması olduğunu da belirtmekte fayda var.

Hipokrat’tan miras olarak tıp dünyasına hediye edilen fizik tedavi, kendine özgü tekniklere ve sonuç alındığına yönelik bilimsel kanıtlara sahip bir tedavi yöntemi. Hatta kendi içerisinde çeşitli uzmanlıklara bile ayrılan fizyoterapi camiasında, felç, parkinson ve travmalı diz deformasyonları gibi alanlarda özellikle üst düzey tecrübeler edinen terapistler bile bulunuyor.

Fizik Tedavinin İlişkili Olduğu Diğer Tıp Alanları

Bunların dışında da fizyoterapinin dahil olduğu pek çok alan sayılabilir. Bu alanları ise, Fonksiyonel Dermatoloji, Kardiyorespiratuar, Ergonomi, Kadın Sağlığı, Kas ve İskelet Sistemi, Onkoloji, Nöroloji, Pediatri, Birinci Basamak Sağlık Hizmetleri, Spor ve Geriatri olarak sıralamamız mümkün.

Gelinen Noktada Fizik Tedavi

Özetle, fizik tedavinin veya diğer adı ile fizyoterapinin, görüldüğü üzere sağlık literatürünün hem en eski tedavi yöntemlerinden hem de en önemli bileşenlerinden biri olduğunu rahatlıkla söyleyebiliriz.

Yani fizik tedavi, aslında sanıldığı gibi sadece romatizmal veya sakatlıklar çerçevesinde faaliyet yürüten bir alan değil. Aksine, tıp dünyasında oldukça önemli olan pek çok alanı ve branşı doğrudan veya dolaylı etkileyen bir tedavi yöntemi diyoruz ve konumuzu burada noktalıyoruz.

 

Yorumlar

E-posta adresiniz saklı kalacaktır.