Koşucu Dizi Sakatlığı ve Jumper’s Knee Fiziktedavi Süreci

Home / Sporcu Sakatlıkları / Koşucu Dizi Sakatlığı ve Jumper’s Knee Fiziktedavi Süreci

PATELLAR TENDİNİT (JUMPER’SS KNEE) – Koşucu Dizi

Koşucularda ve sıçramaya dayalı spor yapan kişilerde sıklıkla görülen bu sakatlık, hastalarda diz kapağının altındaki tendonda ağrı şikayetine sebep olur. Özellikle sıçramanın iniş esnasında ve koşuda ayağı yere vurduğumuz anda ağrı keskin bir şekilde, bıçak saplanması gibi hissedilir.  İleri derecede ilerlemiş vakalarda merdiven inip çıkarken bile bu ağrı hissedilebilir.

OLUŞMA MEKANİZMASI

Patellar tendon üst bacaktaki ön grup kasların kasılmasıyla üzerinde gerilim oluşan bir dokudur. Bu doku, yapısal özelliği gereği bu gerilimi tolere edebilecek bir yapıdadır. Ancak sportif aktivite esnasında sık tekrarlayan hareketler, koşu veya sıçrama tekniğindeki hata veya sert tabanlı ayakkabı kullanmak gibi çeşitli sebepler tendona aşırı yüklenmeye neden olur.  Bu yüklenmeler kısa vadede tolere edilebilirken, uzun vadede yeterli dinlenmeme ile birleştiğinde tendonda kronik bir enflamasyona neden olur. Bu enflamasyon sebebiyle de kişiler patellar tendon üzerinde gerilim oluşturan hareketlerde ve tendona dokunma ile ağrı hissederler.

TEDAVİ SÜRECİ

Enflamasyonun kronikleşmesinden itibaren mutlak suretle doktora muayene gerekir. Doktor teşhisi koyduktan sonra fizik tedaviye gönderir ve fizik tedavi süreci başlar. Fizik tedavide ilk amaç enflamasyonun azaltılması ve hasta eğitimidir. Bu tedavi sürecinde spora ara verilmesi şarttır. Fizik tedavi modaliteleri kullanılarak tendonun iyileşmesi desteklenirken, hasta eğitimi ile kişinin günlük hayatta tendona yük bindirmemesi öğretilir. Enflamatuar süreç geçtikten sonra sakatlığın oluş mekanizması değerlendirilerek sakatlığın tekrarlamasını önleyici koruyucu rehabilitasyon evresine geçilir. Bu süreçte diz, kalça ve ayak bileği değerlendirilerek patellar tendon üzerinde ekstra yük bindirecek yapılar tespit edilir ve düzeltici bir şekilde kuvvetlendirme, germe, denge ve postür egzersizleri yapılır.

DİKKAT EDİLMESİ GEREKENLER

Patellar tendinitten sakınmak için sporda gerçekleştirilen yüklenmelerin doğru ayarlanması gerekir. Sporun faydalı olması için maksimum yüklenme değil, optimum yüklenme prensibi gözetilmelidir. Bununla birlikte spor öncesi ısınma hareketleri yapmak sakatlıktan sizi koruyacaktır. Koşu yapılıyorsa ayakkabı ve parkur seçimi önemlidir. Sert zemin ve ayakkabılar dizde daha fazla şok etkisi gerçekleştirdiği için tendon üzerinde daha fazla gerilim oluşturacağı için bunlardan sakınmamız gerekir.

Yorumlar

E-posta adresiniz saklı kalacaktır.