Sakatlık Ve Tedavi Sürecinde Sporcu Psikolojisi

Home / Sporcu Sakatlıkları / Sakatlık Ve Tedavi Sürecinde Sporcu Psikolojisi
Sakatlık Ve Tedavi Sürecinde Sporcu Psikolojisi

Sakatlıklar genellikle sporcuların kendilerine olan güveninin eksilmesine sebebiyet verirken bir süre olsun spordan uzak kalmalarına neden olduğu için de vücutlarını daha dirençsiz hissettikleri bir dönem haline gelmektedir. Sakatlıklar sporcuların fiziksel olduğu gibi psikolojik olarak da büyük oranda etkilemektedir. Sakatlık döneminde sporcularda en çok rastlanan hayal kırıklığı hissi, depresif ve kaygılı hissetmelerine sebebiyet vermektedir. Bu nedenle sakatlık sürecinde sporcu psikolojisi desteklenmeye muhtaçtır. Sakatların nedenleri fiziksel olsa da sporcu tarafından zihinsel ve duygusal olarak da dramatik bir dönem başlamış olabilir.

Sakatlık ve tedavi sürecinde sporcu psikolojisini bozmamak için öncelikli olarak bir psikolog hekimden destek almak gerekmektedir. Fiziksel faktörlerin neden olduğu sakatlıklar sonrasında yorgunluk, çarpışma, kas dengesizliği gibi problemler ortaya çıkabilmektedir. Ağrı ve sakatlık durumlarında oyuna devam etmek zorunda kalan sporcular pes etmemek için çoğu zaman sakatlığın daha fazla oluşmasına sebebiyet verebilmektedirler. Bu durumdan hem fiziksel hem de psikolojik olarak etkilenen sporcular kişilik özellikleri üzerinde farklı hissedebilirler ve bu durumun tedavisi için psikoterapistler oldukça önemlidir.

Egzersiz ve spor sakatlıklarında psikolojik tepkiler olarak iyileşme sürecinde sporcu durumunu idrak etmek için çeşitli sorular ve sorgulamalar yapar. Durumu ile ilgili gerçekçi bilgilere erişmek ister ve duygusal değişim ve tepkiler davranışları nedeniyle tedirginlik şaşkınlık ve güvensizlik oluşumu ortaya çıkabilir. Olumlu bakış açısı ile hissettiklerini yaşamak yerine her zaman en olumsuzu düşünen sporcular hayatın bu bölümünde desteklenmeye ihtiyaç duyarlar. Sakatlıklar sonucunda hastalığın ve tedavi sürecini kabul eden sporcu böylece karşılaşmış olduğu sakatlığı kabullendikten sonra olumlu bir çaba sergileyerek iyimser bir tutum göstererek tedavi sürecinin daha etkili bir şekilde devam ettirilmesini sağlamaktadır. Sporcularda kimlik, kaygı, korku, güven eksikliği ve performans azalması gibi sebeplerle gruptan kopma gibi başka psikolojik tepkiler de ortaya çıkabilmektedir.

Yorumlar

E-posta adresiniz saklı kalacaktır.